چشم انداز و ماموریت

 
شرکت واگن سازی تهران در راستای چشم انداز بیست ساله کشور چشم انداز خود را تا سال 1404 شمسی به شرح زیر مشخص می نماید . 
شرکت واگن سازی تهران در سال 1404 شمسی شرکتی است با خصوصیات و توانمندیهای زیر : 

شرکتی توانمند در طرح ریزی و اجرای کلیه رده های تعمیراتی سبک ، نیمه سنگین و سنگین قطارهای برقی خود کشش و تریلر با ایمنی بالا ، بامصرف کمترین منابع و در کمترین زمان ممکن نسبت به رقبا .

شرکتی توانمند در زمینه مهندسی و طراحی قطارهای برقی خود کشش و تریلر با افزایش توان مهندسی ، گسترش تحقیق و توسعه و ایجاد زنجیره تامین مطمئن از پیمانکاران وفادار به شرکت .

شرکتی توانمند در ساخت و مونتاژ قطارهای برقی خود کشش و تریلر مطابق با تکنولوژی و استانداردهای روز .

شرکتی پیشرو در زمینه ناوگان نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر به گونه ای که در ایران رتبه نخست را داشته باشد و در منطقه جزو سه شرکت برتر در زمینه ناوگان نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر باشد .

شرکتی با نیروهای متخصص ، وفادار ، ماهر، متفکر و خلاق به گونه ای که بیشترین سهم ارزش افزوده شرکت ناشی از مهارت و دانش پرسنل باشد .

شرکتی توانمند در استقرار استانداردها و سیستم های مدیریتی بگونه ای که کلیه سیستمهای مورد نیاز مطابق با دانش روز بوده و شرکت در ارتقای بومی استانداردها و سیستمهای بکار گرفته شده پیشرو باشد .

شرکتی فعال در مجامع تخصصی نقلیه ریلی در داخل و خارج کشور بگونه ای که دارای کرسی در این مجامع بوده و بعنوان عضوی فعال در تدوین مستندات و استانداردهای صنفی شناخته شود . 

شرکتی پیشرو در شناسایی و پرورش استعدادهای انسانی ، و در ارتباط با مراکز علمی کاربردی و علمی پژوهشی در جهت ارتقای سطح دانش و مهارتها در جامعه نقلیه ریلی کشور 

شرکتی توانمند در عرصه علمی با ارائه مقالات ، در مجامع علمی و صنفی معتبر و مجلات علمی پژوهشی و صنفی داخلی و خارجی مورد تایید و شناخته شده  .

شرکتی توانمند در تولید ثروت و سودآوری بگونه ای که از نظر شاخصهای مالی جزو 100 شرکت برتر ایران باشد .
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت واگن سازی تهران می‌باشد.