چشم انداز و ماموریت

شرکت واگن سازی تهران در راستای چشم انداز بیست ساله کشور چشم انداز خود را تا سال 1404 شمسی به شرح زیر مشخص می نماید

شرکت واگن سازی تهران در سال 1404 شمسی شرکتی است با خصوصیات و توانمندیهای زیر

      شرکتی توانمند در طرح ریزی و اجرای کلیه رده های تعمیراتی سبک ، نیمه سنگین و سنگین قطارهای برقی خود کشش و تریلر با ایمنی بالا ، بامصرف کمترین منابع و در کمترین زمان ممکن نسبت به رقبا .

      شرکتی توانمند در زمینه مهندسی و طراحی قطارهای برقی خود کشش و تریلر با افزایش توان مهندسی ، گسترش تحقیق و توسعه و ایجاد زنجیره تامین مطمئن از پیمانکاران وفادار به شرکت .

     شرکتی توانمند در ساخت و مونتاژ قطارهای برقی خود کشش و تریلر مطابق با تکنولوژی و استانداردهای روز .

       شرکتی پیشرو در زمینه ناوگان نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر به گونه ای که در ایران رتبه نخست را داشته باشد و در منطقه جزو سه شرکت برتر در زمینه ناوگان نقلیه ریلی برقی خود کشش و تریلر باشد .

       شرکتی با نیروهای متخصص ، وفادار ، ماهر، متفکر و خلاق به گونه ای که بیشترین سهم ارزش افزوده شرکت ناشی از مهارت و دانش پرسنل باشد .

      شرکتی توانمند در استقرار استانداردها و سیستم های مدیریتی بگونه ای که کلیه سیستمهای مورد نیاز مطابق با دانش روز بوده و شرکت در ارتقای بومی استانداردها و سیستمهای بکار گرفته شده پیشرو باشد .

      شرکتی فعال در مجامع تخصصی نقلیه ریلی در داخل و خارج کشور بگونه ای که دارای کرسی در این مجامع بوده و بعنوان عضوی فعال در تدوین مستندات و استانداردهای صنفی شناخته شود

      شرکتی پیشرو در شناسایی و پرورش استعدادهای انسانی ، و در ارتباط با مراکز علمی کاربردی و علمی پژوهشی در جهت ارتقای سطح دانش و مهارتها در جامعه نقلیه ریلی کشور 

      شرکتی توانمند در عرصه علمی با ارائه مقالات ، در مجامع علمی و صنفی معتبر و مجلات علمی پژوهشی و صنفی داخلی و خارجی مورد تایید و شناخته شده  .

      شرکتی توانمند در تولید ثروت و سودآوری بگونه ای که از نظر شاخصهای مالی جزو 100 شرکت برتر ایران باشد .

 

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت واگن سازی تهران می‌باشد.